PARTNER

Digitalne radionice

Radionice namijenjene liječnicima obiteljske medicine o skrbi za pacijente s povećanim rizikom za razvoj šećerne bolesti tip 2

Merck Hrvatska d.o.o. slika Koordinator: Merck Hrvatska d.o.o.