PARTNER

LMHS (Medicinski fakultet u Zagrebu)

Poslijediplomski studij Menadžment u zdravstvu, Medicinskog fakulteta u Zagrebu međunarodno je prepoznat i priznat program obrazovanja od 2003.

prof.dr.sc. Stjepan Orešković slika Koordinator: prof.dr.sc. Stjepan Orešković