MMM - Lov na Tihog ubojicu UPITNIK

Poštovani suradnici, Lovci na Tihog ubojicu, Hvala Vam što prepoznajete značaj kolaborativne, integrativne skrbi o pacijentima s hipertenzijom. Nadamo se da će prikupljene informacije u ovom upitniku pomoći u osiguravanju i procjeni adherencije, poboljšati komunikaciju liječnika obiteljske medicine i ljekarnika te sa svim ostalim dionicima u skrbi o pacijentima s hipertenzijom.

MMM UPITNIK

14. memorijalni međunarodni simpozij „prof. dr. Miljenko Marinković“ - Vis

Ove, kao i mnoge godine do sada, tradicionalni međunarodni simpozij, u čast pokojnog profesora Miljenka Marinkovića, prvoga predsjednika Hrvatskoga društva za hipertenziju i Hrvatskoga društva za nefrologiju održavamo na otoku Visu od 23. rujna 2023. na hibridan način…

Pogledajte više

e-HINEKA

Poštovani kolegice i kolege, predstavljamo vam novi edukativni program Hrvatske lige za hipertenziju. Neki od vas možda se još sjećaju časopisa koji smo godinama izdavali pod nazivom HINEKA koji je na vrlo praktična i koncizan način prikazivao recente, važne i praktične informacije/novosti iz HIpertenzije, NEfrologije i KArdiologije. Kako je svijet informacija sve obilniji, sve brži odlučili smo pokrenuti HINEKu u novom digitalnom obliku e-HINEKA

Pridružite nam se

Fabryjeva bolest - X vezana nasljedna genska bolest

Drage kolegice i kolege, pozivamo Vas da u nastavcima ovog modula, pogledate predavanja o dijagnostici, traganju i uspješnom liječenju Fabryjeve bolesti. Predavanja će za Vas održati; prof. dr. sc. Nikola Bulj, dr. med., prof. dr. sc. Kristina Selthofer-Relatić, dr. med., prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes dr. med., prof. dr .sc. Ksenija Fumić, dr. sc. Božidar Vujičić, dr. med. i doc. dr. sc. Teodora Zaninović Jurjević.

Pogledajte modul
centralno mjesto trajne medicinske edukacije

centralno mjesto trajne medicinske edukacije

najveći repozitorij tečajeva, kongresa i edukacija bodovanih od liječničke, ljekarničke i komore medicinskih sestara

TEČAJEVI

e-HINEKA
e-HINEKA

100

0

Bojan Jelaković, Ivan Pećin

KRENI
Fabryjeva bolest - X vezana nasljedna genska bolest
Fabryjeva bolest - X vezana nasljedna genska bolest

60min

0

Nikola Bulj, Kristina Selthofer-Relatić, Vanja Bašić Kes, Ksenija Fumić, Božidar Vujičić, Teodora Zaninović Jurjević

KRENI
Akutna respiratorna insuficijencija u fokusu
Akutna respiratorna insuficijencija u fokusu

Kroz multidisciplinarnu diskusiju dotaknuti ćemo se kompletnog raspona zbrinjavanja takvog bolesnika, od prvog kontakta do mehaničke ventilacije, a sve kroz prizmu dosadašnjih iskustava u kliničkoj praksi. Terapija kisikom visokog protoka, NIV, zamke mehaničke ventilacije, kako ispravno intubirati i ventilirati bolesnika, ali i kakav utjecaj sve navedeno ima na srce i hemodinamiku cirkulacije dio su tema kojih ćemo se dotaknuti.

90 min

0

Daniel Lovrić, Marin Pavlov

KRENI
Hipertenzivni poremećaji u peripartalnom razdoblju - multidisciplinarni pristup
Hipertenzivni poremećaji u peripartalnom razdoblju - multidisciplinarni pristup

Prolazeći kroz kliničke prikaze pacijentica s preeklampsijom tijekom trudnoće i postpartalnom hipertenzijom, prikazat ćemo i diskutirati o neizmjernoj važnosti multidisciplinarnog liječenja takvih pacijentica.

90 min

10

Živka Dika, Josip Juras

KRENI
FH Kalkulator
FH Kalkulator

Unutar ovog modula ćete pronaći .... 1.  jedinstveni refencirani FH kalkulator za dijagnosticiranje porodične hiperkolesterolemije, prvi takav u Europi! 2.  prezentacije i materijale korištene u izradi modula "Meet the expert" i "Lipidologija temeljena na modernoj znanosti" koje možete preuzeti na svoj uređaj (računalo ili pametni telefon) 3. Knjižice o porodičnoj hiperkolesterolemiji za zdravstvene djelatnike i pacijente 4. Smjernice za liječenje dislipidemije Partneri u izradi ovog modula: Hrvatsko kardiološko društvo i Hrvatsko društvo za aterosklerozu Sanofi je dao potporu izradi ovog modula u obliku neograničene obrazovne potpore koja ni na koji način nije utjecala na edukativne materijale.

40

0

-

KRENI
Optimizacija terapije nakon infarkta miokarda
Optimizacija terapije nakon infarkta miokarda

Kod visokorizične populacije bolesnika, čija je koronarna bolest upravo bila u akutnoj fazi, često propuštamo adekvatno optimizirati njihovu terapiju, te puštamo da njihov rizik bude i nekoliko puta viši nego što bi bio da im je terapija optimalna. Osim toga, ne griješimo često samo u opsegu lijekova tako da propuštamo započeti terapiju s nekim od ključnih lijekova, već propuštamo lijekove dovesti do primjerene doze. Neadekvatna optimizacija terapije se događa na svim nivoima, na nivou specijalista, na nivou liječnika obiteljske medicine i na nivou samih bolesnika koji propuštaju uzimati terapiju i često se sami proizvoljno liječe izostavljajući i dodajući lijekove zbog nedostatka znanja. Stoga Vas sve pozivamo da kroz ovaj projekt otvorimo nove i unaprijedimo postojeće kanale komunikacije između specijalista i liječnika obiteljske medicine te da zajedno radimo na unapređenju optimizacije terapije naših bolesnika s AKS i tako smanjimo rizike koje im ta bolest donosi. Ovaj modul je izrađen zahvaljujući potpori tvrtke Merck

30

0

Daniel Lovrić dr. med.

KRENI
PCSK9 INHIBITORI (PRALUENT): INOVATIVNO TERAPIJSKO RJEŠENJE U REGULACIJI LDL KOLESTEROLA
PCSK9 INHIBITORI (PRALUENT): INOVATIVNO TERAPIJSKO RJEŠENJE U REGULACIJI LDL KOLESTEROLA

Fokus grupa u kojoj će se raspravljati o sljedećim temama: -Bolesnik s porodičnom hiperkolesterolemijom (FH) koji je prebolio akutni koronarni sindrom (AKS) - kada i zašto PCSK9 inhibitor (praluent)? -Višežilna bolest: što s rezidualnim rizikom zbog nereguliranog LDL-C? -Porodična hiperkolesterolemija - što je naš cilj liječenja? -Zaključak rasprava

30

0

Moderator: doc.dr.sc. Boško Skorić Sudionici: Hrvoje Jurin, dr. med, Velimir Pivac, dr. med, Zoran Miovski, dr. med, Mr. sc. Frane Runjić, dr. med, doc. dr. sc. Ivan Pećin, dr. med, Irena Ivanac Vranešić, dr. med

KRENI
"Meet the expert"

Prvi e-tečaj u sklopu prve hrvatske e-javnozdravstvene kampanje “Čuvari Srca” rezerviran je za raspravu eksperata na temu dislipidemije (akademik Željko Reiner, dr.sc. Ivan Pećin, prof. dr. sc. Dijana Delić Brkljačić, doc. dr. Goran Krstačić i akademik Davor Miličić). Dislipidemija se ubraja među najvažnije čimbenike rizika za razvoj, progresiju, kliničku manifestaciju i recidive manifestacija aterosklerotske bolesti. U sklopu e-tečaja posebna pozornost posvećena je porodičnoj hiperkolesterolemiji (FH) jednoj od najčešćih metaboličkih genetskih bolesti koja dovodi do vrlo visokih vrijednosti kolesterola u krvi. Bolesnici koji boluju od porodične hiperkolesterolemije često nisu dijagnosticirani, a zbog cjeloživotne izloženosti vrlo visokim vrijednostima LDL - kolesterola imaju značajno povišen rizik razvoja srčane bolesti. Partneri u izradi ovog modula: Hrvatsko kardiološko društvo i Hrvatsko društvo za aterosklerozu. Sanofi je dao potporu izradi ovog modula u obliku neograničene obrazovne potpore koja ni na koji način nije utjecala na edukativne materijale.

30

0

akademik Željko Reiner, dr.sc. Ivan Pećin, prof. dr. sc. Dijana Delić Brkljačić, doc. dr. Goran Krstačić i akademik Davor Miličić

KRENI
Lipidologija temeljena na modernoj znanosti
Lipidologija temeljena na modernoj znanosti

Dislipidemije se ubrajaju među najvažnije čimbenike rizika za razvoj, progresiju, kliničku manifestaciju  i recidive  manifestacija aterosklerotske bolesti. U aterogenezu su  uključeni brojni patofiziološki mehanizmi, među kojima jednu od najvažnijih uloga igraju povišene vrijednosti kolesterola u aterogenim lipoproteinima, osobito onima niske gustoće (LDL prema engl. Low Density Lipoproteins).  Rizik od razvoja komplikacija KVB uzrokovanih aterosklerozom, naglo se i proporcionalno povećava s porastom vrijednosti LDL-kolesterola (tzv. «hipoteza o LDL-u»)1.  Rezultati studije IMPROVE-IT pokazali su da snižavanje razine LDL-kolesterola na vrijednosti niže od onih koje se mogu postići samo terapijom statinima dodatno smanjuje broj KV događaja2. Partneri u izradi ovog modula: Hrvatsko kardiološko društvo i Hrvatsko društvo za aterosklerozu Sanofi je dao potporu izradi ovog modula u obliku neograničene obrazovne potpore koja ni na koji način nije utjecala na edukativne materijale.

60

0

prof.dr.sc. Diana Muačević Katanec, Doc.prim.dr.sc. Mario Ivanuša, prof.v.š., FESC, dr.sc. Ivan Pećin, dr.sc. Tomislav Krčmar te dr.sc. Jure Samardžić

KRENI
Prikazi slučajeva
Prikazi slučajeva

Kako dislipidemija utječe na bolesnike s koronarnom bolesti, akutnim koronarnim sindromom, kako ih pravilno liječiti te kako prepoznati porodičnu hiperkolesterolemiju i odlučiti se za pravovremeno uvođenje terapije - pripremili su autori ovog modula. Partneri u izradi ovog modula: Hrvatsko kardiološko društvo i Hrvatsko društvo za aterosklerozu Sanofi je dao potporu izradi ovog modula u obliku neograničene obrazovne potpore koja ni na koji način nije utjecala na edukativne materijale.

15

0

dr.sc. Ivan Pećin (KBC - Rebro, Klinika za unutrašnje bolesti, Zavod za bolesti metabolizma), Tomislav Krčmar dr.med. (KBC Vinogradska, Klinika za bolesti srca i krvnih žila) i dr.sc. Jure Samardžić (KBC - Rebro,Klinika za bolesti srca i krvnih žila)

KRENI
DABIGATRAN + IDARUCIZUMAB = POTPUNA KLINIČKA SIGURNOST
DABIGATRAN + IDARUCIZUMAB = POTPUNA KLINIČKA SIGURNOST

Poštovane kolegice, poštovani kolege, pred Vama se nalazi edukacijski tečaj pod nazivom “Dabigatran + idarucizumab = potpuna klinička sigurnost” 2009. godine predstavljeni su rezultati pivotalne RE-LY studije u kojoj je sudjelovalo preko 18.000 pacijenata iz 44 zemlje, a upravo je ta studija značajna za registraciju dabigatrana prvog novog oralnog antikoagulansa s kojim počinje nova era antikoagulacije. 6 godina kasnije, 2015. godine, predstavljen je idarucizumab, prvi specifični antidot koji, u slučajevima hitnih zahvata ili po život opasnih krvarenja, trenutno i potpuno poništava djelovanje lijeka dabigatran. Koje prednosti imaju dabigatran i idarucizumab u kliničkoj praksi te koliko je antidot bitan kod spašavanja životno ugroženih bolesnika, pogledajte u tečaju. Ovaj modul je izrađen uz potporu tvrtke Boehringer Ingelheim

30

0

prof. dr. sc. Robert Bernat, dr. med., Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern, Njemačka doc. dr. sc. Sandro Brusich, dr. med., Kardiolog, KBC Rijeka Autori prikaza slučajeva: prim. dr. sc. Majda Vrkić Kirhmajer, KBC Zagreb, Zavod za bolesti krvnih žila,

KRENI
Kronično zatajivanje srca
Kronično zatajivanje srca

Kronično zatajivanje srca jedna je od najčešćih i najtežih dijagnoza s kojima se liječnik mora u svom radu susresti. Liječenje, jednom postavljene dijagnoze zahtjeva multidisciplinarni pristup i angažman svih članova tima zbog čega je upravljanje tom bolesti resursno vrlo zahtjevno. Ovaj tečaj izrađen je uz potporu tvrtke Novartis

75

0

Doc.dr.sc. Maja Čikeš dr.med., Jana Ljubas Maček, dr.med., Hrvoje Jurin, dr.med., Doc.dr.sc. Boško Skorić, dr.med.

KRENI
Liječenje hipertenzije fiksnom kombinacijom bisoprolola i amlodipina
Liječenje hipertenzije fiksnom kombinacijom bisoprolola i amlodipina

U skladu s novim smjernicama za liječenje hipertenzije preporuča se uvođenje fiksnih kombinacija što ranije. Hipetenziju možete kontrolirati s: 1 tabletom 2 molekule (bisoprolol + amlodipin) i 3 mehanizma djelovanja (SNS, RAAS i SŽS). Ovaj modul je izrađen uz potporu tvrtke Merck

20

0

Prof. dr. sc. Diana Delić Brkljačić

KRENI
HIPERAKTIVNOST SIMPATIKUSA
HIPERAKTIVNOST SIMPATIKUSA

Visoki broj otkucaja srca je važan marker hiperaktivnosti simpatikusa kao i dobro poznat prediktor za buduće kardiovaskularne događaje posebno kod pacijenata s hipertenzijom mlađe i srednje životne dobi. Koja je uloga hiperaktivnosti simpatikusa u bolesnika s hipertenzijom? Pogledajte u ovom tečaju. Ovaj tečaj je izrađen uz potporu tvrtke Merck i u suradnji s Hrvatskim društvom za hipertenziju.

70

0

prof. dr. sc. Bojan Jelaković, dr. med., doc. dr. sc. Matias Trbušić, dr. med., prof. dr. sc. Alan Ružić, dr. med., doc. dr. sc. Boško Skorić, dr. med., prof. dr. sc. Damir Fabijanić, dr. med.

KRENI
NT-PROBNP U DIJAGNOSTICI ZS
NT-PROBNP U DIJAGNOSTICI ZS

Zatajivanje srca veliki je javnozdravstveni problem, i karakterizira ga visok stupanj rehospitalizacije i mortaliteta. U Hrvatskoj 65-75 tisuća ljudi pati od te bolesti. Zatajivanje srca ima znatno povoljniji tijek kada se dijagnosticira ranije i započne s liječenjem na vrijeme, stoga postoji potreba za objektivnim biljegom uz pomoć kojega bi rano i točno dijagnosticirali zatajivanje srca.  NT-proBNP je vrijedan biokemijski pokazatelj čija se upotreba u dijagnozi i praćenju učinkovitosti terapije preporučuje u svim suvremenim svjetskim i europskim smjernicama. Pozivamo vas da sudjelujete na e-tečaju, gdje ćemo obuhvatiti sljedeće teme: - Zatajivanje srca - Klinička vrijednost i korisnost NT-proBNP testa u dijagnozi i praćenju pacijenata  - Prikaz slučajeva bolesnika - Dijagnostika zatajivanja srca iz perspektive obiteljskog liječnika - Što kažu europske i hrvatske smjernice za dijagnostiku zatajivanja srca  Ovaj modul je izrađen zahvaljujući potpori tvrtke Roche

30

0

akademik Davor Miličić, dr. med. i Ines Balint, dr. med.

KRENI
ENTERALNA PREHRANA
ENTERALNA PREHRANA

Dobrodošli! Pozivamo Vas da po završetku ocijenite svoje zadovoljstvo i podijelite svoje komentare i prijedloge. Nadamo se da će Vam ovaj tečaj biti koristan u radu, a iskustvo polaganja ugodno. Zbog isteka trajanja, modul više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)

40

0

Prof. dr. sc. Željko Krznarić

KRENI
Pomoć imunitetu iz Yasenke
Pomoć imunitetu iz Yasenke

Ova prezentacija je namijenjena magistrima farmacije i farmaceutskim tehničarima. Prezentacija nije bodovana od strane Hrvatske ljekarničke komore!

15

0

Ana Prkačin, mag. pharm.

KRENI
Istina i mitovi o beta blokatorima
Istina i mitovi o beta blokatorima

Beta blokatori su vrlo česta propisivana skupina lijekova kod kardiovaskularnih bolesti. Kako se je mijenjala selektivnost beta blokatora tako su se mijenjale i indikacije za njihovu upotrebu. Povijesno ovu skupinu lijekova prate razni mitovi i kontroverze, od zabrane primjene u nekim indikacijama pa do uvođenja u smjernice za liječenje iste bolesti. Stoga Vas pozivamo da pogledate tečaj: Istina i mitovi o beta blokatorima kroz iskustva dvojice cijenjenih kardiologa prim. dr. Darka Počanića i doc. dr. sc. Nikole Bulja. Zbog isteka trajanja, modul više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)

25

0

Prim. dr. Darko Počanić, dr. med. Doc. dr. sc. Nikola Bulj, dr. med.

KRENI
NT-PROBNP
NT-PROBNP

Zatajivanje srca je danas važan i rastući javnozdravstveni problem, jer je sve veći broj ljudi koji preživljava srčane bolesti, kao što su npr. infarkt miokarda, hipertonija, bolesti srčanih zalistaka. Također na zatajivanje srca utječe i način života (premalo fizičke aktivnosti, stres, pušenje...), te je upravo ispravna dijagnostika važan faktor prevencije, a osim postojećih pretraga, uvođenje NT-proBNP-a kao redovne pretrage znatno bi doprinijelo prevenciji zatajivanja srca. Zbog isteka trajanja, modul više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)

20

0

Akademik Davor Miličić

KRENI
Skrb za novorođenče nakon porođaja
Skrb za novorođenče nakon porođaja

Skrb za novorođenče nakon porođaja započinje primarnom opskrbom novorođenčeta. Nekada se novorođenče odnosilo odmah nakon izgona, kupalo se, mjerile su se antropometrijske mjere, provodila kredeizacija te davanje K vitamina. Poštujući smjernice Svjetske zdravstvene organizacije svi se ti postupci odgađaju, a u prvom planu nakon poroda zdravog novorođenčeta je kontakt „koža na kožu“.

90 min

7

Monika Lovrek Seničić, mag.med.techn.; Tatjana Antičević, dipl.med.techn.

KRENI
Zaštitimo kožu od sunca
Zaštitimo kožu od sunca

Za čovjeka je dokazano štetno prekomjerno izlaganje sunčevom zračenju, a kumulativni učinak UV zračenja mogu ostaviti velika oštećenja na koži od utjecaja na estetiku do ozbiljnih oštećenja koji ugrožavaju zdravlje čovjeka. Onečišćenje zraka slabi ozonski omotač i potiče nastajanje ozonskih rupa što dovodi do većeg prodiranja Sunčevog zračenja na zemlju.

90 min

7

Ružica Valent

KRENI
Logoterapija u palijativnoj skrbi
Logoterapija u palijativnoj skrbi

Briga za ljudski duh jedna je od glavnih sastavnica za poboljšanje kvalitete života kod umirućih. Čovjekovo zanimanje za smrt i umiranje staro je koliko i ljudska vrsta. S pojavom kršćanstva započinje princip organiziranog pomaganja u nevolji. Takva briga provodi se u palijativnoj skrbi koja se usmjerava na osobu čija bolest je toliko uznapredovala da više ne reagira ni na koji oblik liječenja.

90 min

7

Ana-Maria Malenica, Marijana Neuberg

KRENI
Prevencija i zaštita oralnog zdravlja
Prevencija i zaštita oralnog zdravlja

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije iz 1965. godine, oralno zdravlje je: stanje zdravih i za funkciju sposobnih zuba i njihovih potpornih tkiva uključujući zdravlje svih dijelova usne šupljine koji sudjeluju u žvakanju. Naravno da samo žvačna funkcija nije jedini cilj u očuvanju oralnog zdravlja nego važnu ulogu imaju i estetika i fonacija. Bolesti usne šupljine ili oralne bolesti s obzirom na vrstu tkiva koju zahvaćaju se dijele na bolesti mekih i bolesti tvrdih zubnih tkiva. Tvrda oralna tkiva se dijele na koštano tkivo i tvrda zubna tkiva (caklina, dentin, cement), dok ostala tkiva usne šupljine spadaju u meka oralna tkiva.

90 min

7

Barica Prlić, mag. med. techn.

KRENI
Što (ne)znamo o dabigatranu?
Što (ne)znamo o dabigatranu?

Što (ne)znamo o dabigatranu?

30 min

2

Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković; Josip Ljevak, dr. med.

KRENI
Akutni ishemijski moždani udar - što u prvih 48 sati?
Akutni ishemijski moždani udar - što u prvih 48 sati?

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na e-tečaj I. kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Klinike za neurologiju KBC-a Zagreb, Hrvatskog društva za EEG i kliničku neurofiziologiju HLZ-a, pod nazivom: „Akutni ishemijski moždani udar – što u prvih 48 sati?“ Tijekom samog tečaja će se obraditi tematika moždanog udara sa svih danas dostupnih aspekata, također i mogućnosti rekanalizacijskog liječenja kao i indikacije i kontraindikacije za isto. Pažnja će se posvetiti i praktičnom pristupu kao i zamkama i dilemama zbrinjavanja bolesnika s akutnim ishemijskim moždanim udarom na primjerima iz vlastite kliničke prakse.

90 min

4

Prim. Verica Kralj, dr. med.; doc. dr. sc. Hrvoje Budinčević, prim. dr. med.; Adis Keranović, dr. med.; mr. sc. Domagoj Alvir, dr. med.; Prof. dr. sc. Nikola Blažević; Prim. dr. sc. Svjetlana Šupe, dr. med.; Prim dr. Vesna Matijević, dr.med.; Ivan Perić,

KRENI
Akutni ishemijski moždani udar - što nakon prvih 24 h?
Akutni ishemijski moždani udar - što nakon prvih 24 h?

Akutni ishemijski moždani udar - što nakon prvih 24 h?

120 min

4

Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med.; Josip Ljevak, dr. med.; Ivan Perić, dr. med.; Prof. dr. sc. Nikola Blažević; Prim. dr. sc. Svjetlana Šupe, dr. med.; Katarina Starčević, dr. med.; doc. dr. sc. David Ozretić, dr. med.; dr. ​Mislav Budišić

KRENI
Liječenje i sekundarna prevencija moždanog udara
Liječenje i sekundarna prevencija moždanog udara

Liječenje i sekundarna prevencija moždanog udara

95 min

16

doc. dr. sc. Hrvoje Budinčević, prim. dr. med.; Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med.; Josip Ljevak, dr. med.;

KRENI
Multidisciplinarni pristup bolesniku s hepatocelularnim karcinomom
Multidisciplinarni pristup bolesniku s hepatocelularnim karcinomom

U ovom edukacijskom tečaju prikazan je multidisciplinarni pristup liječenju bolesnika s hepatocelularnim karcinomom. Osnovni cilj ovoga tečaja je pokazati sve mogućnosti koje danas postoje u liječenju hepatocelularnog karcinoma kao i važnost uloge multidisciplinarnog pristupa obzirom na kompleksnost terapijskih mogućnosti.

52 min

0

dr. sc. Ana Marija Alduk, dr. med., KBC Zagreb; dr. sc. Tonći Božin, dr. med., KB Dubrava; prim. dr. Branislav Kocman, dr. med., KB Merkur; prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr.med., KBC Zagreb

KRENI
Od inzulinske rezistencije i nealkoholne bolesti masne jetre do karcinoma jetre - prikaz slučaja
Od inzulinske rezistencije i nealkoholne bolesti masne jetre do karcinoma jetre - prikaz slučaja

U ovom tečaju vidjet ćete prikaz slučaja bolesnice koja u početku ima inzulinsku rezistenciju, potom razvija šećernu bolest uz nealkoholnu bolest masne jetre te preko ciroze jetre razvija i hepatocelularni karcinom. U prikaz slučaja uključeno je četvero specijalista, dvoje gastroenterologa-hepatologa, endokrinolog te internistički onkolog. Čitava platforma ima multidisciplinarni karakter i u tom smislu konkretni edukacijski tečaj namijenjen je, ne samo gastroenterolozima-hepatolozima ili onkolozima, već i endokrinolozima te liječnicima obiteljske medicine. Pozivamo Vas da se uključite!

45 min

0

dr. sc. Sanja Stojsavljević Shapeski, dr. med.; doc. dr. sc. Gorana Mirošević, dr. med.; doc. dr. sc. Lucija Virović Jukić, dr. med.; prof. dr. sc. Renata Dobrila Dintinjana, dr. med.

KRENI
Fibrilacija atrija
Fibrilacija atrija

Od vodećih hrvatskih stručnjaka poslušajte i pogledajte podatke o najčešćoj srčanoj aritmiji, mogućnostima njenog ranog prepoznavanja i suvremenom liječenju bolesti koja pogađa otprilike 40 tisuća stanovnika Hrvatske. Modul sadrži i aktualne podatke o prevenciji i liječenju najteže komplikacije navedenog stanja, ishemijskog moždanog udara, te jedinstvene prednosti koje u toj kliničkoj situaciji pruža NOAK sa specifičnim antidotom.

90 min

2

Prof. Robert Bernat; Dr. Borka Pezo Nikolić; Doc.dr.sc. Marko Nikolić; Ivo Planinc, dr. med.; Doc.dr. sc. Tomislav Letilović

KRENI
Novosti u lipidologiji
Novosti u lipidologiji

Hiperlipidemije predstavljaju visoki rizik za koronarnu bolest srca, cerebrovaskularni inzult i perifernu arterijsku bolest. Više od 40 % odrasle populacije suvremenog svijeta boluje od hiperlipidemije. Liječenjem izrazito poboljšavamo prognozu rizičnih bolesnika odnosno sprječavamo incidente, najčešće srčani infarkt ili moždani udar. Relativno su česte promjene smjernica u liječenju hiperlipidemija, što je rezultat novih studija i visokog učinka liječenja hiperlipidemija na prognozu bolesnika s hiperlipidemijom i drugim rizičnim čimbenicima za kardiovaskularne bolesti. Stoga u predavanju prikazujemo nove smjernice liječenja hiperlipidemija (Europski kardiološki kongres 2019.), preporučeni izbor statina te koristi uključivanja ezetimiba u terapiju. Predavanje je održano na XIX. kongresu HDOD-HLZ (26.-29.9.2019.) Zbog isteka trajanja, modul više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)

25

0

doc.dr.sc. Vjekoslav Radeljić, dr.med.

KRENI
Zašto (ne) treba preporučiti cijepljenje protiv HPV-a?
Zašto (ne) treba preporučiti cijepljenje protiv HPV-a?

Infekcije Humanim Papiloma Virusom uzrokuju genitalne bradavice i više vrsta karcinoma te predstavljaju značajan javnozdravstveni problem. Istovremeno, snažnom kampanjom protiv cijepljenja nastoji se umanjiti veličina javnozdravstvenog problema zaraznih bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem te unijeti sumnja u učinkovitost i sigurnost cjepiva općenito. Budući da koncept "medicine zasnovane na dokazima" ne bi trebao ostavljati mjesta sumnjama, vodeći stručnjaci za područje HPV infekcija Vam u ovom tečaju na konkretan i zanimljiv način iznose dokaze o učinkovitosti i sigurnosti cjepiva protiv HPV-a temeljene na kliničkim istraživanjima, 10-godišnjoj primjeni u kliničkoj praksi te smjernicama i preporukama vodećih zdravstvenih organizacija. • Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije Hrvatskog liječničkog zbora Ovaj tečaj namijenjen je: • liječnicima školske medicine • liječnicima i specijalistima obiteljske medicine • specijalistima ginekologije

30

0

Prof. dr sc. Mihael Skerlev, dr.med., spec. dermatovenerologije Dr. sc. Dubravko Lepušić, dr. med., spec. ginekologije Prof. dr. sc. Goran Tešović, dr.med., spec. pedijatrijske infektologije, subspecijalist intenzivne medicine

KRENI
Temeljni postupci oživljavanja
Temeljni postupci oživljavanja

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) u članku 22. propisuje pravo svake osobe na prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada joj je potrebna što nameće obavezu svakom zdravstvenom djelatniku na poznavanje i pružanja temeljnih postupaka oživljavanja.

90 min

7

Adriano Friganović, Margita Poturić, Hrvoje Živoder, Vedran Dumbović, Nataša Goričan, Mihaela Stanec, Daria Grabrovečki, Boris Medved, Brankica Idrizaj

KRENI
Inhalacijska terapija
Inhalacijska terapija

U ovom modulu Vas vodimo kroz najdjelotvorniji oblik terapije koji dovodi lijek izravno u pluća izbjegavajući učinke lijeka na ostale organe.

90 min

7

Slađana Režić, Kristina Pauker, Ivana Barišić, Tanja Zovko, Amanda Batković

KRENI
Bol - peti vitalni znak
Bol - peti vitalni znak

“Bol je neugodni osjetni i emocionalni doživljaj povezan sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva.“ (IASP, 2009.)  „Bol je sve što osoba kaže da jest i postoji kad god ona kaže da postoji.” (Margo McCafrey 1968.)

90 min

7

Cecilija Rotim, Marica Jerleković

KRENI
Planiranje otpusta iz bolnice
Planiranje otpusta iz bolnice

Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim medicinskim sestrama/tehničarima u poboljšanju i unapređenju usluge planiranja otpusta iz bolnice u svojoj ustanovi. U tečaju su vam ponuđena usvojena znanja, standardi te važeća dokumentaciju u planiranju otpusta u OB „dr Tomislav Bardek“ u Koprivnici . Dokumentacija se može koristiti samo u OB „dr Tomislav Bardek“.

90 min

7

Vesna Sertić, dipl.ms

KRENI
Kako poboljšati ishode liječenja visokorizičnih pacijenata nakon AKS-a?
Kako poboljšati ishode liječenja visokorizičnih pacijenata nakon AKS-a?

Kako poboljšati ishode liječenja visokorizičnih pacijenata nakon AKS-a?

30 min

1

Daniel Lovrić, dr. med.; Dr. sc. Marin Pavlov, dr. med.; Hrvoje Jurin, dr. med.

KRENI
Video predavanje: Strast za obiteljsku medicinu
Video predavanje: Strast za obiteljsku medicinu

Ovaj modul namijenjen je liječnicima i specijalistima obiteljske medicine. Zbog isteka trajanja, modul više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)

17

0

Prof. dr. sc. Igor Švab, dr. med.

KRENI
Video predavanje: Acetilsalicilna kiselina – stari lijek s mogućim novim indikacijama
Video predavanje: Acetilsalicilna kiselina – stari lijek s mogućim novim indikacijama

DOBRO DOŠLI U MODUL "Acetilsalicilna kiselina – stari lijek s mogućim novim indikacijama" Acetilsalinska kiselina (ASK) se kroz vrijeme pokazala kao vrlo učinkovit analgetik i antipiretik. Kakve efekte ima ASKA u primarnoj i sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti (KVB)?

15

0

doc. dr. sc. Jasna Vučak, dr. med.

KRENI
Što je novo o starom problemu – cijepljenje protiv gripe?
Što je novo o starom problemu – cijepljenje protiv gripe?

Ovaj modul namijenjen je liječnicima i specijalistima obiteljske medicine.

20

0

prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr. med.

KRENI
Video predavanje: ASTMA - Što je novo u GINA smjernicama?
Video predavanje: ASTMA - Što je novo u GINA smjernicama?

Ovaj modul namijenjen je liječnicima i specijalistima obiteljske medicine. Zbog isteka trajanja, modul više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)

13

0

dr. sc. Ksenija Kranjčević, dr. med.

KRENI
Video predavanje: Farmakološki učinci kanabinoida
Video predavanje: Farmakološki učinci kanabinoida

DOBRO DOŠLI U MODUL "Farmakološki učinci kanabinoida" Marihuana sadrži preko 100 različitih kanabinoida, a najpoznatiji su Δ9-tetrahidrokanabinol (THC) i kanabidiol (CBD). Kanabinoidi ostvaruju svoje djelovanje putem kanabinoidnih receptora (CB1, CB2, GPR 55 i TRPV -1)

20

0

dr. sc. Stribor Marković

KRENI
VIDEO PREDAVANJE: KONTAKTNE REAKCIJE S MANIFESTACIJAMA U PERIORALNOJ I ORALNOJ REGIJI
VIDEO PREDAVANJE: KONTAKTNE REAKCIJE S MANIFESTACIJAMA U PERIORALNOJ I ORALNOJ REGIJI

Preporuke za liječnike obiteljske medicine.

20

0

Prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić, dr. med.

KRENI
Video predavanje: Zatajivanje srca i KOPB
Video predavanje: Zatajivanje srca i KOPB

DOBRO DOŠLI U MODUL "Zatajivanje srca i KOPB" Zatajivanje srca i KOPB smatraju se vodećim uzrokom smrti u svijetu. Zatajivanje srca je teška kronična progresivna bolest koja je čest uzrok hospitalizacije, a prisustvo KOPB-a samo još dodatno pogoršava prognozu bolesti. Zatajivanje srca je u općoj populaciji zastupljeno sa 1-2%, no kako dob naših pacijenata raste, tako raste i udio bolesnika sa zatajivanjem srca, pa se može reći da je za stanovništvo iznad 70 godina taj udio 10%, koliko je udio oboljelih od KOPB u općoj populaciji. Dodatan problem je i podatak da čak 40% oboljelih od zatajivanja srca ima i KOPB. S obzirom na takve podatke, s kakvim se izazovim danas susreću liječnici pri dijagnoticiranju i liječenju ovih dviju bolesti? Pogledajte predavanje prof. dr. sc. Ksenije Kranjčević, dr. med.

13

0

prof. dr. sc. Ksenija Kranjčević, dr. med.

KRENI
ESC/ESH - nove smjernice za zbrinjavanje arterijske hipertenzije
ESC/ESH - nove smjernice za zbrinjavanje arterijske hipertenzije

Pozivamo Vas da pogledate predavanje dr. sc. Ksenije Kranjčević, spec. obiteljske medicine na temu "ESC/ESH - nove smjernice za zbrinjavanje arterijske hipertenzije" Predavanje je održano na kongresu društva obiteljskih doktora (HDOD) u Opatiji.

20

0

dr. sc. Ksenija Kranjčević, spec. obiteljske medicine

KRENI
KAKO ODABRATI NAJBOLJI ANTIDEPRESIV
KAKO ODABRATI NAJBOLJI ANTIDEPRESIV

Pozivamo Vas da pogledate predavanje doc. dr. sc. Jasne Vučak, dr. med. na temu "Kako odabrati najbolji antidepresiv" Predavanje je održano na kongresu društva obiteljskih doktora (HDOD) u Opatiji.

20

0

Doc. dr. sc. Jasna Vučak, dr. med.

KRENI
Narkolepsija - bolest krivih dijagnoza?
Narkolepsija - bolest krivih dijagnoza?

Ovaj modul namijenjen je liječnicima opće i obiteljske medicine.

40

0

dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med. specijalist psihijatar i somnolog

KRENI
Metformin vs. novi antidijabetici
Metformin vs. novi antidijabetici

Tvrtka Merck Vam kao digitalni sponzor XVII kongresa HDOD-HLZ omogućuje pregled video predavanja ‘’Jesu li novi oralni antidijabetici boljji od metformina?’’ prof.dr.sc. Ivane Pavlić Renar i odgovore na pitanja postavljena na satelitskom simpoziju tvrtke Merck ‘’ 60 godina iskustva s Glucophageom® - Jesu li novi oralni antidijabetici bolji od metformina?’’ koji se održao 07.10.2017. u sklopu navedenog kongresa.

30

0

prof. dr. sc. Ivana Pavlić Renar, dr. med.

KRENI
Atopijski dermatitis - bolest djece i odraslih
Atopijski dermatitis - bolest djece i odraslih

Ovaj modul namijenjen je liječnicima i specijalistima obiteljske medicine.

20

0

Dr. sc. Vlatka Čavka, dr. med., specijalist dermatovenerologije

KRENI
Video predavanje: Konstipacija - istine i zablude
Video predavanje: Konstipacija - istine i zablude

Konstipacija je vrlo čest problem u obiteljskoj medicini s obzirom na to da 20-30% opće populacije ima problem s tim stanjem. Prema podacima samo u gradu Zagrebu 150.000 ljudi ima problem s konstipacijom. Često se događa da su pacijenti nezadovoljni rezultatima liječenja. Kako bi se moglo pristupiti liječenju konstipacije, potrebno je definirati što je primarna, a što sekundarna konstipacija i koje bolesti se mogu razviti iz konstipacije. Neki od uzroka konstipacije su hipotireoza, trudnoća, niz neuroloških bolesti, psihijatrijske bolesti kao i lijekovi koji izazivaju konstipaciju.

20

0

Ivan Lerotić, dr. med.

KRENI
Nezadovoljene potrebe bolesnika s kroničnom venskom bolesti u hladnijem dijelu godine
Nezadovoljene potrebe bolesnika s kroničnom venskom bolesti u hladnijem dijelu godine

U sadašnjem dijelu godine kada naši pacijenti s KVB na neki način odahnu zbog prestanka nesnosnih vrućina, proširene vene nisu nestale i pojedini bolesnici s kroničnom venskom bolesti trebat će adekvatnu vensku skrb i tijekom hladnijeg perioda u godini. Moguće je da će se neki bolesnici čak i požaliti da su im vene gore zimi nego ljeti. Za to postoje brojni razlozi, pa ćemo danas zajedno pogledati koje su to moguće nezadovoljene potrebe bolesnika s KVB u hladnijem dijelu godine.

20

0

Dragan Soldo, dr. med.

KRENI
Video predavanje: Pristup bolesniku sa sinkopom
Video predavanje: Pristup bolesniku sa sinkopom

Sinkopa je prolazan i kratkotrajan gubitak svijesti s gubitkom položajnog tonusa, nakon kojeg uslijedi spontani oporavak. Iako su uzroci sinkope u većini slučajeva benigne naravi, sama sinkopa može nagovijestiti zbivanja koja mogu biti opasna po život pacijenta. Tipovi: Srčana (kardiopulomanlna) sinkopa Refleksna (neurološki posredovana) sinkopa Sinkopa zbog ortostatske hipotenzije

17

0

JANKO SZAVITZ NOSSAN, DR. MED.

KRENI
LIJEČENJE BOLI - PRISTUP U OBITELJSKOJ MEDICINI
LIJEČENJE BOLI - PRISTUP U OBITELJSKOJ MEDICINI

Tečaj se sastoji od tri cjeline: 1.Definicija, prevencija i procjena boli 2. Plan liječenja, kvantifikacije boli i terapija 3.Adjuvantni lijekovi, funkcionalnost, specifičnost, nuspojave i psihološki aspekt boli Tečaj više nije bodovan od strane HLK.

25

1

Dr.sc.Valerija Bralić Lang, dr.med.

KRENI
ŠTO NAM DONOSI NOVI ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI?
ŠTO NAM DONOSI NOVI ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI?

Pozivamo Vas da pogledate predavanje Dragana Solde, dr. med., na temu "Što nam donosi novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti?" Predavanje je održano na kongresu društva obiteljskih doktora (HDOD) u Opatiji.

30

0

Dragan Soldo, dr. med.

KRENI
"TKO SE BOJI JEŽA JOŠ?" - PREVENCIJA VTE

Što je VTE i zašto nastaje, prevencija - zašto, kako i koliko dugo? Što nakon operativnog zahvata u području kuka? Kako samostalno primijeniti injekcije lijeka Clexane...

30 minuta

2

Sanofi

KRENI
PRALUENT - postizanje terapijskih ciljnih vrijednosti LDL-C u AKS bolesnika
PRALUENT - postizanje terapijskih ciljnih vrijednosti LDL-C u AKS bolesnika

75 minuta

2

Hrvoje Jurin, dr. med., spec. kardiolog dr. sc. Karlo Golubić, dr. med., spec. kardiolog Luka Bastiančić, dr. med., spec. kardiolog

KRENI

KONGRESI

5. HDH Kongres o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem
5. HDH Kongres o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem

25.-28.11.2021.

sukladno odluci HLK

akademik Bojan Jelaković

KRENI
9. kongres Hrvatskoga gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem
9. kongres Hrvatskoga gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

28.-30.10.2021.

prema odluci HLK

Prof.dr.sc. Neven Ljubičić

KRENI
KONTROVERZE 2021.
KONTROVERZE 2021.

17.5.-28.5.2021.

ukupno 26

Hrvatsko društvo za hipertenziju

KRENI
eDaniHipertenzije2020 - predavanja VIS
eDaniHipertenzije2020 - predavanja VIS

17.11.2020. - 17.5.2021.

7

Hrvatsko društvo za hipertenziju

KRENI
Hypertension Highlights in 2020 - predavanja RIJEKA
Hypertension Highlights in 2020 - predavanja RIJEKA

19.11.2020. - 19.5.2021.

8

Hrvatsko društvo za hipertenziju

KRENI
KONTROVERZE 2020.
KONTROVERZE 2020.

16 predavanja

Nije bodovano

Hrvatsko društvo za hipertenziju

KRENI

RASPRAVE

POGLEDAJTE PARTNERE

PARTNERI

U nastojanju da eMed učinimo vrijednim i korisnim čitavom hrvatskom zdravstvenom sustavu, uspostavili smo suradnju s relevantnim institucijama i stručnim liječničkim društvima.

Pridružite se medicinskoj revoluciji već danas!

PRIJAVITE SE